برای آگاهی از کلاسهای بسیج هنرمندان در ترم مهرماه به ادامه ی مطلب مراجعه کنید .

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 | 11:12 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
نام و نام خانوادگی نام پدر دوره نمره استاد
اکرم کریمیان احمد تحریری 1 20 خانم ربانی
الهام امامی جمال تحریری 1 18/5 خانم زارع
الهه میر فلاح محمدعلی تحریری 2 16/5 خانم ذوالفقاری
پریسا بقائی پور محمد تحریری 2 19 خانم فلاح
حنانه فلاح محمد ابراهیم تحریری 1 16/5 خانم فلاح
حنانه کمالی علی تحریری 1 17 خانم زارع
خدیجه زارعشاهی محمد حسین تحریری 1 18/5 خانم فلاح
ریحانه امینی محمد مهدی تحریری 1 19/5 خانم زارع
ریحانه برزگر کاظم تحریری1 17/5 خانم صادقی
ریحانه ذبیحی غلام حسن تحریری 1 17 خانم فلاح
ریحانه فاتحی ابوالفضل تحریری 1 40315  صادقی نسب
ریحانه کریم بیکی محمد تحریری 1 19/5 خانم امامی
زهرا السادات عظیمی سیدجواد تحریری 1 17/5 خانم رضوانی
زهرا رزاقی حسن تحریری 1 16 خانم زارع
زهرا زارعی محمد تحریری 2 17/5 خانم ادیبی
زهرا شفیع زاده مهدی تحریری 1 18/5 خانم فلاح
زهرا شیرغلامی عباس تحریری 1 15/5 خانم ربانی
زهرا وطنی محمد حسین تحریری 1 20 صادقی نسب
زینب خاکزار داوود تحریری 1 19 خانم رضوانی
زینب شفیع زاده مهدی تحریری 1 19/5 خانم فلاح
سمیرا زارع ابراهیم تحریری 1 17 خانم زارع
سهیلا سلمانی محمود تحریری 1 18 خانم رضوانی
سیما انتظاری ابوالفضل تحریری 2 17/5  صادقی نسب
شیرین آقایی  رضا تحریری شکسته 15 آقای نظیری
عادله زارع مصطفی تحریری 2 19 خانم زارع
عارفه امامی محمد حسین تحریری 1 18/5 خانم زارعی
عارفه عابدزاده محمد تحریری 1 20 خانم ربانی
فاطمه السادات حسینی نسب سیدرضا تحریری1 19/5 خانم صادقی
فاطمه السادات نقیبی زاده سید محسن تحریری 1 16/5 خانم ربانی
فاطمه امامی عباسعلی تحریری 1 20 خانم ذوالفقاری
فاطمه حسنی مهدی تحریری 1 16 خانم زارع
فاطمه دهقانی محمد تحریری 1 17/5  صادقی نسب
فاطمه رشیدی مهدی تحریری 1 20  صادقی نسب
فاطمه زارع عباس تحریری 1 16/5 خانم فلاح
فاطمه زارع ده آبادی محمدرضا تحریری 1 18/5 خانم فلاح
فاطمه نصیری جواد تحریری 2 19  صادقی نسب
فرزانه زارع مهدی تحریری 1 17 خانم فلاح
فرشته فلاح احمد تحریری 1 19 خانم رضوانی
کیانا کلانتری محمد کاظم تحریری 1 18/5 خانم ربانی
کیمیا کلانتری محمد کاظم تحریری 1 20 خانم ربانی
ماندانا پوربابایی احمدرضا تحریری 1 19/5 خانم ذوالفقاری
مریم محقق محمود تحریری 1 19 خانم زارع
نام و نام خانوادگی نام پدر دوره نمره استاد
نجمه زارع حبیب تحریری شکسته 20 آقای نظیری
نجمه مختاری غلامرضا تحریری 1 19/5 خانم ربانی
نرگس برزگر ناصر تحریری 1 19 خانم ذوالفقاری
نرگس سادات سید الحسینی سیدضیاء تحریری 1 15/5 خانم زارعی
یاسمن غنی پور ناصر تحریری 1 19 خانم ربانی
یلدا اسلامی محمد رضا تحریری 1 14 خانم فلاح
نام و نام خانوادگی نام پدر دوره نمره استاد
ابوالفضل رضوانی محمدرضا تحریری 1 17 آقای خاکزار
امیر برزگر محمدعلی تحریری 1 17 آقای خاکزار
امیر حسین اشرفی محمد کاظم تحریری 1 19/5 آقای فلاح
امیر حسین دهقانی هاشم تحریری 1 20 آقای افخمی
امیر حسین ذبیحی علی رضا تحریری 1 18/5 آقای فلاح
امیر حسین زارع رسول تحریری 1 19 آقای افخمی
امیر حسین مدیرنانساز سعید تحریری 2 14 آقای افخمی
امیر رضا انصاری نیا جمال تحریری 1 20 آقای افخمی
باقر قادری محمد تحریری 1 14/5 آقای رعیت زاده
پویا یوسفی فر هادی تحریری 1 17/5 آقای نظیری
حامد خواجه پور جمال تحریری 1 15/5 آقای فلاح
حسین زارعشاهی علی تحریری 1 14 آقای نظیری
حسین کریمی رامین تحریری 1 15 خانم صادقی
حمیدرضا حمامی مجید تحریری 1 19/5 آقای رعیت زاده
سجاد افشار منصور تحریری 1 20 آقای فلاح
سجاد برزگری سعید تحریری 1 19 آقای افخمی
سهیل فاضلی محمد حسین تحریری 1 20 آقای فلاح
سید احمد جوتی نژاد سیدمحمود تحریری 1 19 آقای خاکزار
سید صدرالدین افتخاری سیدعبدالرسول تحریری 3 18 آقای افخمی
سید مهران مطلبی سید یحیی تحریری 1 20 آقای رعیت زاده
سیدابراهیم آقایی سیداحمد تحریری 2 17 آقای نظیری
سیدسجاد موسوی سید یحیی تحریری 1 18 آقای رحمتی
سینا مدیر نانساز حمیدرضا تحریری 1 20 آقای نظیری
عارف کریم بیکی محمدرضا تحریری 1 20 آقای فلاح
عرفان توکلی محمدحسین تحریری 1 20 آقای رعیت زاده
علی رضا زارع ده آبادی محمد حسین تحریری 2 16/5 خانم زارع
علی نقیبی فرزاد تحریری 1 20 آقای افخمی
علیرضا آشکار محمدحسن تحریری 1 17 آقای افخمی
علیرضا طحاری رضا تحریری 1 18/5 آقای رعیت زاده
علیرضا فلاحیان جلیل تحریری 1 17 خانم امامی
علی اصغر قاسمی اکبر   17/30 خانم زارعی
علیرضاجعفرزاده عباسعلی تحریری 1 20 آقای فلاح
فرید فاضل محمد تحریری 1 14/5 خانم زارع
مجتبی نبی پور محمدحسن تحریری 1 19/5 آقای رعیت زاده
مجید دهقانی محمدحسین تحریری 1 20 آقای فلاح
محمد ابراهیم هاتفی ابوالفضل تحریری 1 17 آقای فلاح
محمد امیر فلاح مهدی تحریری 1 15 آقای خاکزار
محمد بهنام پارساییان احمد تحریری1 19/5 آقای رحمتی
محمد جوادکارگر حسن تحریری1 17/5 آقای افخمی
محمد حسین دهقانی محسن تحریری 1 19 خانم ذوالفقاری
محمد حسین فلاح روح ا... تحریری 1 17/5 آقای رحمتی
محمد رضا افخمی هدایت ا... تحریری 1 19/5 آقای رعیت زاده
محمد صالح غنی پور علی تحریری 1 14 آقای افخمی
محمد معین روز بهائی حسین تحریری 1 20 آقای خاکزار
محمد مهدی دهقانی محسن تحریری 2 15/5 آقای فلاح
محمد مهدی سلیمی عباس تحریری 1 17/5 آقای نظیری
محمد مهدی شاکر محمدجواد تحریری 1 15 آقای رحمتی
محمد مهدی میر علایی ناصر تحریری 1 14 آقای خاکزار
محمد میرزایی پور وحید تحریری 1 16 آقای فلاح
محمدطلابی علیرضا تحریری 1 14 خانم صادقی
مسعودزارع ده آبادی محمود تحریری2 14/5 آقای افخمی
مهدی شبانی حسین تحریری 1 15 آقای رحمتی
میثم آقایی مسعود تحریری 2 14/5 آقای فلاح
نیما میر فلاح جلال تحریری 1 15/5 آقای خاکزار


تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 16:42 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 16:37 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
برای مشاهده نمونه سوالات دوره های ممتاز ادامه ی مطلب را ببینید .

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 23:26 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
برای مشاهده نمونه سوالات دوره های عالی ترم های گذشته ادامه ی مطلب را ببینید .

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 22:44 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
برای مشاهده موضوعات امتحانات ترم های گذشته ُ دوره های مقدماتی ُ متوسط و خوش  به ادامه مطلب مراجعه کنید .

 

 


موضوعات مرتبط: موضوعات امتحانات

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 0:45 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

برای اطلاع از اسامی پذیرفته شدگان امتحانات خوشنویسی به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید ...ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم خرداد 1393 | 11:9 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

مسابقه ی خوشنویسی کشف الاسرار 1

گاه شمار جشنواره 

آخرین مهلت ارسال :       10 اردیبهشت ماه 93

  افتتاحیه و تجلیل از برگزیدگان : 17 اردیبشت ماه 93

   اختتامیه جشنواره: 25 اردیبهشت ماه 93

 موضوعات 

اشعار و جملات از رشید الدین میبدی و در مورد رشید الدین میبدی

(تعدادی موضوع در وبلاگ موجود است )

آثار غیر از موضوعات یاد شده در بخش مسابقه شرکت داده نخواهد شد .


رشته های جشنواره :

نستعلیق ، شکسته نستعلیق

بخشهای جشنواره :

بخش آزاد 

تمام هنرمندان میتوانند در این بخش شرکت کنند .

بخش دانشجویی

دانشجویان محترم میتوانند با ارایه ی کپی کارت دانشجویی در این بخش شرکت کنند.

بخش دانش آموزی 

دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی می توانند در این بخش شرکت کنند.


جوایز 

بخش آزاد 

نفراول :تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 3000000 ریال

نفر دوم:تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 2000000 ریال

نفر سوم:تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 1000000 ریال

بخش دانشجویی

نفر اول  :تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 1500000 ریال

نفر دوم: تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 1000000 ریال

نفر سوم :تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 500000 ریال

بخش دانش آموزی

نفر اول  :تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 1000000 ریال

نفر دوم: تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 700000 ریال

نفر سوم :تندیس جشنواره ، لوح افتخار و مبلغ 500000 ریال


شرایط و ضوابط

تکمیل فرم ثبت نام همراه با ارسال اصل آثار 

روش های ارسال آثار : 1-تحویل حضوری به دبیرخانه (انجمن خوشنویسان میبد)

    2-تحویل به اداره ارشاد محل سکونت

هر هنرمند در هر رشته مجاز به ارسال 2 اثر میباشد .

آثار با قاب ارائه شود .

به جهت ترغیب و تشویق هنرمندان جوان جشنواره در سه بخش آزاد ، دانشجویی و دانش آموزی داوری میشود.

وصول آثار به دبیرخانه و هم چنین آثار راه یافته به مسابقه از طریق وبسایت جشنواره اعلام میگردد.

انجمن خوشنویسان ایران (شعبه میبد )

بنیاد میبدی 

نشانی دبیرخانه 

یزد - میبد - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - انجمن خوشنویسان میبد 

تلفن 09136717198 7733667 7730260-0352

آدرس وبلاگ : www.khoshnevisanmeybod.blogfa.com


برخی از موضوعات را میتوانید در ادامه ی مطلب ببینید .

فرم ثبت نام را نیز میتوانید در زیر مشاهده کنید .


موضوعات مرتبط: فراخوان ها ، خبر

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 14:7 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
خط ناخنی یکی از شاخه‌های هنر خوشنویسی است که واژه‌ها به وسیله برجسته کردن یک کاغذ توسط ناخن شکل می‌گیرند. نگاره‌ها را اما نباید از یاد برد. طرح‌هایی مانند گل و مرغ نیز به شیوه خط ناخنی به زیبایی و بدون بهره‌گیری از هرگونه رنگ و قلم، روی کاغذ جاری می‌شوند.

هنری که به تعبیر آیدین آغداشلو نقاش برجسته و پژوهشگر «از ابداعات ایرانیان در ۳۰۰ سال گذشته است».

برای آشنایی بیشتر با خط ناخنی و آموزش آن به ادامه ی مطلب مراجعه کنید .

برگزاری دوره آموزشی خط ناخنی در کتابخانه و موزه ملی ملک


موضوعات مرتبط: آموزش خوشنویسی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 | 14:58 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان امتحانات دیماه 92(قلم نی-خانمها) به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 | 13:16 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان امتحانات دیماه 92(قلم نی-آقایان) به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 | 12:48 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان امتحانات دیماه 92(تحریری) به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 | 11:48 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
برنامه کلاسهای خوشنویسی ترم جدید - سال تحصیلی 92-93 را در ادامه مطلب میتوانید ببینید .


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن 1392 | 11:12 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

اشعار توحیدی گفته شده در همین وبلاگ قرار داده شده است .

برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


موضوعات مرتبط: فراخوان ها ، خبر

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392 | 21:58 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

انجمن خوشنویسان میبد اقدام به برگزاری کلاس خوشنویسی با حضور استاد رهبران (امیرخانی کویر ) در 

        تاریخ 14 آذر ماه 92 در محل اداره ارشاد نمود .

برای مشاهده ی سایر تصاویر به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


موضوعات مرتبط: خبر

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392 | 21:23 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ،

بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.

انجمن خوشنویسان میبد درگذشت هنرمند گرامی سرکار خانم فاطمه فلاح را به  خانواده ی

محترمشان و جامعه ی هنرمندان تسلیت عرض می نماید .برای اییشان از درگاه خداوند متعال طلب

مغفرت نموده و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم .

مراسم خوشنویسی زنده - شب 23 ماه مبارک رمضان  1435 در محل مصلی میبد


موضوعات مرتبط: مدرسین انجمن ، خبر

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392 | 20:58 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آبان 1392 | 9:31 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |
تاريخ : یکشنبه نوزدهم آبان 1392 | 9:29 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

آدرس دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران(نوبنیاد)

تهران،خیابان شهید سپهبد قرنی، خ شهید  کلانتری،پلاک74،طبقه همکف،واحد1

کدپستی:1598834111

مدیر اجرایی: استاد دریاباری

مدیر روابط عمومی: آقای مهاجر

تلفن: 3-  88920881


موضوعات مرتبط: دفتر مرکزی

تاريخ : پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 | 10:26 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |

برای مشاهده ی لیست آلبوم ها، سی دی،اجناس و لیست کتب موجود در فروشگاه انجمن به ادامه ی مطلب مراجعه کنید .


موضوعات مرتبط: فروشگاه انجمن

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 | 6:35 | نویسنده : انجمن خوشنویسان |